Verbouw

N.Breedijk Aannemersbedrijf BV is ook voor u de juiste partner om een verbouwing aan uw woning c.q. bedrijfspand te laten uitvoeren, dit kan zowel inpandige- als wel een uitpandige verbouwing zijn zoals een aan- en/of opbouwen zijn.

uitbouwBij een verbouwing komt vaak veel meer kijken dan u in eerste instantie denkt. Onze ruime theoretische- en praktijk ervaring op dit gebied stellen wij graag aan u ter beschikking. Samen met u bekijken we tijdens het oriënterende gesprek op welke wijze wij de verbouwing zo efficiënt mogelijk kunnen gaan realiseren. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met uw budget. Verder kunnen wij u adviseren aangaande mogelijk noodzakelijke vergunningen, veiligheidsvoorschriften en ander regelgevingen.

Het komt heel vaak voor dat mede dankzij ons specialisme een verbouwing goedkoper en sneller kunnen realiseren dan u in eerste instantie dacht. Ook nu weer zal het oriënterende gesprek desgewenst opgevolgd worden door een uitgebreide offerte die de basis vormt voor de uitvoering van het project. Wij maken deze heel zorgvuldig en uitvoerig op. Alle aspecten van het project worden duidelijk en helder beschreven. Wat ons betreft mag een offerte nooit aanleiding zijn tot wat voor misverstand dan ook. U weet aan de hand van de offerte precies wat u wel en niet van ons kunt verwachten.
Het is voor ons heel belangrijk dat u als opdrachtgever een vertrouwd gevoel over onze samenwerking heeft tenslotte komen wij een aantal weken dagelijks bij u over de vloer. Ook ons team onderkent het belang van deze vertrouwensband.

Samen met u plannen we na de acceptatie van de offerte de werkzaamheden zodat de overlast aan u, uw gezin of bedrijf tot een minimum beperkt zal blijven.

Een ander sterk punt van ons bedrijf is de after-sales. Al snel na de afronding van het project maken we een afspraak met u om te kijken of alles nog steeds naar wens is geweest en verhelpen we, in het voorkomende geval, snel kleine ongemakken. Wij zijn alleen maar gebaat bij een tevreden opdracht gever. Uw positieve ervaringen met ons en uw positieve mening is voor ons van onschatbare waarde. Daar kan geen enkele wervende advertentie tegenop.