Nieuwbouw

Ook voor u als opdrachtgever is het altijd gemakkelijk om de persoon van de aannemer te raadplegen voor technische vragen en ter controle of aan alle facetten die van belang zijn voor de bouw van uw droomhuis c.q. bedrijfspand is gedacht. Ook kunnen wij op basis van opgedane ervaringen adviseren in het aangaan van werkopdrachten naar derden.

Binnen het kader van deze voor-contacten wordt er ook een vertrouwensband opgebouwd die de zo nodige samenwerking tijdens de bouwperiode alleen mar hechter en daarmee plezieriger maakt.

Offerte.
Na de overleg- en inventarisatie fase wordt er door ons, desgevraagd, aan de hand ven de door de architect gemaakte bouwtekeningen en zijn bestek een omvangrijke en heel nauwkeurige offerte gemaakt . Deze offerte dient dan weer al leidraad voor de uiteindelijke bouw van het pand. Vanzelfsprekend is er altijd ruimte voor eventuele aanpassingen en plannen wij de werkzaamheden met u. Zijn de aanpassingen dermate afwijkend van de oorspronkelijke bouwplannen dan komt er altijd eerst een vervolg offerte.

Kwaliteit en service.
Wij proberen ons te onderscheiden van onze concurrenten door het leveren van kwaliteit, service en met name ook door de persoonlijke contacten met u voor, tijdens en na de bouw.

Nazorg.
De nazorg vinden wij heel erg belangrijk en daar besteden wij veel zorg en tijd aan.